Keskkonnaanalüütiline keemia (MLK6911.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6911.LT
vana ainekood
MLK6911
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnaanalüütiline keemia
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Analytical Chemistry
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kert Martma (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Keskkonna seisundi ja kvaliteedi määramiseks kasutatavate keemilise analüüsi ja instrumentaalmeetodite tutvustamine. Praktiliste oskuste arendamine sellel alal.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine kuulub nii keskkonnateaduste kui analüütilise keemia valdkonda Käsitletakse erinevate keskkonnauuringu objektide analüüsimeetodeid: looduslikud, heit- ja kommunaalveed; õhu proovide kogumine ja analüüs; sademete (vihm, lumi, tolm) analüüs; pinnase proovide kogumine, säilitamine ja analüüs; taimsete ja loomsete objektide analüüs; toksiliste ainete määramine inimorganismis. Andmetöötlus kui vahend analüüsitulemuste üldistamiseks ja vahendamiseks keskkonnaspetsialistidele. Keskkonna objektide keemilise ja instrumentaalanalüüsi praktiliste oskuste ja andmetöötluse oskuste omandamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab erinevaid keskkonnaanalüütilisi probleeme;
- oskab koguda erinevat tüüpi ja erinevas agregaatolekus proove ja proove ettevalmistada keemiliseks analüüsiks;
- oskab valida õige analüüsimeetodi analüüsitava proovi jaoks;
- on parandanud Exeli kasutusoskust ning protokollide vormistamise oskust.
Õppejõud
lektor Kert Martma, MSc Iti-Kärt Kiivit
space