Keskkonnaanalüütika (MLK6903.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6903.LT
vana ainekood
MLK6903
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnaanalüütika
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Analytical Chemistry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Keskkonna seisundi ja kvaliteedi määramiseks kasutatavate keemilise analüüsi ja instrumentaalmeetodite tutvustamine.
Praktiliste oskuste arendamine sellel alal.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine kuulub nii keskkonnateaduste kui analüütilise keemia valdkonda Käsitletakse erinevaid keskkonnauuringu objekte, nende keemilist koostist ja nende analüüsiks sobivaid analüüsimeetodeid. Vaatluse all on looduslikud, heit- ja kommunaalveed; õhu proovide kogumine ja analüüs; sademete (vihm, lumi, tolm) analüüs; pinnase proovide kogumine, säilitamine ja analüüs; taimsete objektide analüüs; toksiliste ainete analüüs. Praktiline tutuvumine joogivee analüüsi meetoditega
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab erinevaid keskkonnaanalüütilisi probleeme;
- on omandanud teadmised erinevat tüüpi ja erinevas agregaatolekus proovide kogumisest ja proovi ettevalmistusest;
- oskab valida õige analüüsimeetod analüüsitava proovi jaoks.
Õppejõud
professor Ruth Shimmo, lektor Kert Martma
space