Bioanorgaaniline keemia (MLK6906.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6906.LT
vana ainekood
MLK6906
Õppeaine nimetus eesti k
Bioanorgaaniline keemia
Õppeaine nimetus inglise k
Inorganic Biochemistry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Valikaine. Anda teadmised ja süvendatud ettekujutus anorgaanilise komponendi osast elussüsteemide toimimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Makro-, mikro- ja ultramikroelemendid: mõiste ja osa eluslooduses. Elementide essentsiaalsus. Metallioonide füüsikalis-keemiline iseloomustus bioloogilistes süsteemides, dünaamika ja transport. Metalloproteiinid ja ensüümid, metallide kompleksid nukleiinhapetega. Mittemetallid (F, I, As, S jt.) osa elussüsteemides. Elemendi optimaalne, ala- ja ülekontsentratsioon.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ettekujutust elusaine keemilisest koostisest ning konkreetseid teadmisi keemiliste elementide ja anorgaaniliste ioonide fundamentaalsest rollist eluslooduses.
Õppejõud
dotsent Kalle Truus
space