Toiduainekeemia (MLK6128.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6128.LT
vana ainekood
MLK6128
Õppeaine nimetus eesti k
Toiduainekeemia
Õppeaine nimetus inglise k
Food Chemistry
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tiina Lõugas (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Arusaama kujundamine toiduainete keemilisest koostisest ja omadustest
ning töötlemisel asetleidvatest muutustest. Õppeaine laiendab ja seostab
teistes keemiaainetes õpitut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toitainete klassifikatsioon. Vesi toiduainetes, selle mõju toidu säilivusele, vee aktiivsus. Valkude, lipiidide ja süsivesikute omadused ning keemilised ja füüsikalised muutused toiduainete töötlemisel. Antioksüdantsus. Aroomiühendid. Toidus leiduvad pigmendid ja nendega toimuvad muutused. Toidu lisaained. Toidu saasteained.
Praktilised tööd: Leiva kuivaine sisalduse ja poorsuse määramine. Toorest ja keedetud lihast ekstraheeruvate vees lahustuvate valkude koguse võrdlemine. Kisselli keetmisel inventeerunud sahharoosi koguse määramine. Uuritavast taimsest materjalist ekstraheeritud ainete analüüsid refraktomeetriga ja spektrofotomeetriga. Geelistuvate ainete geelitugevuse määramine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab enimkasutatavate toiduainete keemilist koostist;
- mõistab toidutoorme käitlemisel toimuvaid põhiprotsesse;
- tunneb toiduainete analüüsi meetodeid ning oskab eksperimentaalset
tööd planeerida.
Õppejõud
Tiina Lõugas, PhD, Jüri Laanoja
space