Molekulaar- ja rakubioloogia (MLB6036.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6036.LT
vana ainekood
MLB6036
Õppeaine nimetus eesti k
Molekulaar- ja rakubioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Molecular and Cell Biology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ingrid Kalev (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused molekulaar- ja rakubioloogia dimensiooni ja põhidogmade mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Prokarüootsed ja eukarüootsed rakud. DNA replikatsiooni mehhanism. Geenide struktuur, geeni regulatsioon. Kromatiin. Transkriptsioon ja translatsiooni mehhanismid. Valkude sorteerimine ja transport. Tsütoskelett. Mitokondrid, kloroplastid, energeetiline metabolism. Retseptorid. Rakkude diferentseerumine. Eri funktsioonidega rakud (lihasrakk, närvirakk). Molekulaargeneetika põhimeetodite lühitutvustus - DNA ja genoomide sekveneerimine. Geenitehnoloogiliste meetodite rakendused. Kloon. Kloonimine. Antikehad. Antigeenid. Immunoloogiline kaitsemehhanism. Immunoloogiliste meetodite rakendused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab selgitada molekulaarbioloogia põhimehhanisme;
- oskab selgitada rakku kui minimaalset ennast taastootvat struktuuri iseloomustavaid omadusi;
- oskab selgitada rakuliste struktuuride ehitust ja toimimist;
- oskab selgitada biotehnoloogia rolli inimtegevuse arengus.
Õppejõud
Ingrid Kalev PhD
space