Rakubioloogia (MLB7021.LT)
space
Õppeaine kood
MLB7021.LT
vana ainekood
MLB7021
Õppeaine nimetus eesti k
Rakubioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Cell Biology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Elusraku funktsioneerimise põhimehhanismide mõistmine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Rakkude universaalsed omadused. Molekulaargeneetilised mehhanismid, mis tagavad rakkude spetsialiseerumise. Rakkudevahelise kommunikatsiooni põhiprintsiibid. Hulkrakse organismi arenemine. Rakubioloogilised rakendused. Tüvirakkude kasutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud oskuse selgitada rakku kui minimaalset ennast taastootvat struktuuri iseloomustavaid omadusi;
- oskab selgitada rakkude pooldumise regulatsiooni põhiskeeme;
- oskab selgitada rakkudevahelist kommunikeerimist ja rakkude diferentseerumisele viivaid protsesse;
- oskab selgitada juba kasutatavaid tüvirakkude rakendusi meditsiinis ja rakkude suunatud diferentseerimise edasisi perspektiive.
Õppejõud
lekt A.Veske PhD
space