Bioloogiaõpetaja
space
Õppekava kood
MLBOM.LT
Õppekava juht
Tiina Elvisto
HTMi õppekava kood
1656
versiooni kood
MLBOM/11.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Bioloogiaõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Biology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Loodusteaduste bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon bioloogias või läbitud TLÜ bioloogia kõrvaleriala õppekavas määratletud aineid vähemalt 36 EAP mahus. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Anda terviklik akadeemiline haridus kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas bioloogia erialal, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kasvatusteaduslikke, eriala, aine- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava peab olema läbitud täies mahus, sh sooritatud kohustuslikud õppeained ja valikained, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
32.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
45.0
Praktika
15.0
Vabaained
12.0
Lõputöö
16.0
Kokku
120.0
space
space
space
space