Bioloogia (merebioloog- keskkonnaspetsialist)
space
Õppekava kood
MLBM.LT
Õppekava kuraator
Kairi Koort
HTMi õppekava kood
1714
Õppekavaversiooni kood
MLBM/11.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Bioloogia (merebioloog- keskkonnaspetsialist)
Õppekava nimetus i.k.
Biology (Marine Biology-Specialist on Environmental Subject)
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Loodus- ja täppisteadused
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
loodusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused bioloogiaalase teadustöö (eelkõige merebioloogia ja keskkonnakaitse vallas) jaoks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi bioloogiaalase uurimistöö teostamiseks
- oskab rakendada erialaseid meetodeid eksperimentide teostamiseks ning kriitiliselt hinnata ja analüüsida saadud tulemusi
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava peab olema läbitud täies mahus.
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
56.0
Vabaained
18.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space