Alzheimeri tõbi, valkude lahtikeerdumine ja neid mõjutavad keskkonnategurid (MLK8025.LT)
space
Õppeaine kood
MLK8025.LT
vana ainekood
MLK8025
Õppeaine nimetus eesti k
Alzheimeri tõbi, valkude lahtikeerdumine ja neid mõjutavad keskkonnategurid
Õppeaine nimetus inglise k
Alzheimer's Disease, Protein Misfolding and Related Environmental Factors
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Alzheimeri tõbe, valkude lahtikeerdumist ja oksüdatiivset stressi iseloomustavatest kaasaegsetest meetoditest ja arengusuundadest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Oksüdatiivse stressi ja põletike seosed Alzheimeri tõvega. Alzheimeri tõve riskifaktorite mehhanismid. Valkude lahtikeerdumine ja Alzheimeri tõbi. Gamma-sekretaas kompleksi roll Alzheimeri tõves. Alzheimeri tõve geneetika. Mitokondrite roll Alzheimeri tõves. Amüloid beeta-peptiidi roll Alzheimeri tõves ja selle modifikatsioonide kontroll.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tunneb Alzheimeri tõvega seotud professionaalset sõnavara.
Teab Alzheimeri tõve riskifaktoreid ja omab ettekujutust nende toimemehhanismidest.
Teab tänapäevaseid Alzheimeri tõve uurimismetoodikaid ja lähenemisi.
Oskab õpitud temaatika põhjal koostatda teadusprojekti ja seda kaitsta .
Õppejõud
prof Tiit Land
space