Roheline keemia (MLK6021.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6021.LT
vana ainekood
MLK6021
Õppeaine nimetus eesti k
Roheline keemia
Õppeaine nimetus inglise k
Green Chemistry
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teadmiste andmine rohelises ehk jätkusuutlikus keemias, keemia printsiipide seostamine bioloogiliste põhimõtetega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Roheline keemia on keemia tulevikusuund, mis mõtestab keemia arengut tõhususe ja ohutuse suunas. Rohelise keemia ehk jätkusuutliku keemia olemust avavad 12 printsiipi, mis on suunatud loodushoidliku ja efektiivselt majandatava keskkonna loomisele. Rohelise keemia põhimõtted sisaldavad probleemistikku nagu aatomökonoomika, jääkideta keemiliste protsesside loomine ja olemasolevate parandamine, taastuvate loodusvarade ja alternatiivsete energia allikate kasutamine, abimaterjalde (lahustite) hulga minimeerimine või asendamine vähemohtlikega nagu superkriitilises olekus CO2 või H2O ning ioonsete lahustajatega jne. Seda kõike üksiknäidete kui ka üldistatud probleemide tasemel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab rohelise keemia mõtteviisi;
- kasutab oma tegevuses jätkusuutlikke arenguid ja printsiipe;
- oskab hinnata tulevikku suunatud arenguskeeme.
Õppejõud
dotsent Kalle Truus
space