Kvaliteedi süsteem laboris (MLK6023.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6023.LT
vana ainekood
MLK6023
Õppeaine nimetus eesti k
Kvaliteedi süsteem laboris
Õppeaine nimetus inglise k
Quality System in Laboratory
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Keemilise analüüsi kvaliteedi saavutamise aluste ja metoodikate tutvustamine. Praktiliste oskuste arendamine sellel alal.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Analüütiliste andmete kvaliteedi üldised põhimõtted ja sellega seotud definitsioonid. Mõõtetulemuse määramatus. ISO meetod mõõtemääramatuse hindamiseks. Analüütiline meetod: valik ja definitsioonid. Meetodi valideerimine. Laborivarustuse ja –keskkonna valimine. Vigade allikad. Proovide tüübid ja kvaliteet. Proovide võtmise tehnikad. Analüüsi läbiviimine ja tulemuste esitamine. Laboritevahelised võrdlusmõõtmised. z-arvu arvutamine. Sertifitseeritud võrdlusmaterialid. Kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tõestamise regulatoorsed aspektid. Dokumenteerimine. Laboratooriumite akrediteerimine. Praktiliste tööde läbiviimine kvaliteedi hindamiseks ja vigade allikate väljaselgitamiseks ning vastava andmetöötluse tutvustamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab korrektselt keemialaborites mõõtmisi ette valmistada, läbi viia ja jääke likvideerida;
- oskab hinnata ja tõestada kvaliteeti;
- oskab kasutada vastavaid statistilisi meetodeid;
- on täiustanud Exceli kasutusoskust ning protokollide vormistamise oskust.
Õppejõud
PhD Kert Martma, MSc Margit Kaldmäe
space