Bioorgaaniline keemia (MLK6007.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6007.LT
vana ainekood
MLK6007
Õppeaine nimetus eesti k
Bioorgaaniline keemia
Õppeaine nimetus inglise k
Bioorganic Chemistry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada seostatud ettekujutus biomolekulide struktuurist ja funktsioonidest. Kursus on ühendavaks lüliks orgaanilise keemia ja biokeemia vahel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Biolelemendid, Bioloogilselt olulised orgaanilised ühendid. Biopolümeerid ja nende kompleksid (ehitus, konfiguratsioon, konformatsioon). Heterofunktsionaalsed orgaanilised ühendid. Sahhariidid ja valgud. Valkude primaar-, sekundaar-, tertsiaar- ja kvaternaarstruktuur. Ensüümid. Heterotsüklid ja nukleiinhapped. Lipiidid (rasvhapped, triglütseriidid, steroidid, prostaglandiinid) Lipoproteiinid. Bioregulatorid (hormoonid ja vitamiinid). Füsioloogiliselt aktiivsed tehisained. Kesksed biokeemilised reaktsioonid inimorganismis. Praktilised tööd:
sahhariidide, valkude, lipiidide ja nukleiinhapete puhastamine ja analüüs. Ensüümkatalüüs ja kineetika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi elusmaailma keemilistest alustest tähtsamate aineklasside lõikes;
- suudab eristada ja iseloomustada bioloogiliselt tähtsate ühendite struktuuriaspekte ja -tasemeid;
- oskab seostada erinevat tüüpi bioaktiivsete ühendite struktuuri ja funktsioonide iseärasusi.
Õppejõud
dotsent Kalle Truus, Helene Bujanova
space