Klimatoloogia ja meteoroloogia (MLG6003.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6003.LT
vana ainekood
MLG6003
Õppeaine nimetus eesti k
Klimatoloogia ja meteoroloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Climatology and Meteorology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused arusaamiseks meteoroloogia ja klimatoloogia mõistetesüsteemist, selle arengust ja tähtsusest tänapäeval. Toetada kliimatingimuste ja geograafiliste süsteemide ning loodusvööndite- ja maastike omavahelise seostamise oskuse teket. Soodustada teadmiste teket kliima jälgimissüsteemist, kliimasüsteemi olekutest ja kliima muutumisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Klimatoloogia ja meteoroloogia mõisted, nende seos teiste teadustega. Kliimatekke tegurite mõju ilma ja kliima geneesile. Kliimaelementide kujunemine ning jaotus maakeral. Kliimasüsteemide hierarhia ja seos maastikuliste süsteemidega. Enamkasutatavad kliima rajoneerimise skeemid. Kliima jälgimise ning uurimise meetodid, kliima muutumist põhjustavad tegurid ja tuleviku kliima.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru meteoroloogia ja klimatoloogia mõistetesüsteemist, arengust ja tähtsusest tänapäeval;
- oskab seostada kliimatingimusi geograafiliste süsteemidega, loodusvööndite ja -maastikega;
- tunneb olulisemaid kliima parameetreid loodusvööndites ning omada ülevaadet kliima jälgimissüsteemist.

Õppejõud
MSc Oliver Tomingas
space