Õppeekskursioon II (MLG6012.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6012.LT
vana ainekood
MLG6012
Õppeaine nimetus eesti k
Õppeekskursioon II
Õppeaine nimetus inglise k
Field Trip II
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada maastikulise mitmekesisuse tajumise oskuse teket. Soodustada Eesti erinevate piirkondade looduse ja inimese vaheliste seoste ning probleemide adekvaatset hindamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse Lõuna-Eesti olulisemate loodusväärtustega ning keskkonna- ja sotsiaalsete probleemidega piirkonnaga Lõuna-Eestis. Lõuna-Eesti loodusmaastike kujunemine ja nende iseärasused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab tajuda piire maastikus, erinevate suuremate geokomplekside vahel;
- oskab välja tuua maastikulisi iseärasusi ja nende tekkepõhjuseid;
- teab Lõuna-Eesti loodus- ja keskkonnaprobleeme ning oskab välja tuua erisusi ning sarnasusi teiste analoogsete Eesti piirkondade vahel.
Õppejõud
Reimo Rivis, PhD, dotsent
space