Hüdroloogia alused (MLG6050.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6050.LT
vana ainekood
MLG6050
Õppeaine nimetus eesti k
Hüdroloogia alused
Õppeaine nimetus inglise k
Principles of Hydrology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam hüdrosfäärist, seal toimuvatest protsessidest ning selle seostest ümbritseva keskkonnaga.
Kujundada süstematiseeritud arusaam hüdroloogiast, tema erinevatest valdkondadest ning valdkondadega seotud ülesannetest ja nende lahendamise meetoditest.
Kujundada arusaam veega seotud elukeskkonna mitmetahulisusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse esimeses pooles antakse ülevaade vee bioloogilisest, keemilisest, füüsikalisest ja sotsiökonoomilisest otstarbest ja talitlusest. Tutvustatakse hüdrosfääri ja hüdroloogia mõistet ning hüdroloogia erinevaid valdkondi. Antakse ülevaade veeressurssidest, nende jaotuvusest ja veega seotud probleemidest. Tutvutakse hüdroloogilise tsükliga, veebilansiga ja selle põhielementidega. Antakse ülevaade vooluveekogude, seisuveekogude (sh mered/ookeanid), liustike hüdroloogiast.
Kursuse esimene pool lõpeb seminari teemade valikuga ning eksamikorra tutvustamisega.
Kursuse teises pooles läbitakse märgalade hüdroloogia alused, põhilised hüdroloogilised mõõtmise ja analüüsi meetodid ning kaasaegsed veemajanduse alused. Kursus lõpeb seminariga ja eksamiga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus hinnata hüdrosfääris toimuvaid protsesse.
Oskus hinnata hüdrometeoroloogilisi parameetreid ja nende mõju hüdrosfäärile.
Oskus orienteeruda hüdroloogilises andmestikus ja infobaasides.
Suutlikkus orienteeruda kaasaegses veemajanduses.
Õppejõud
PhD Elve Lode
space