Eesti loodusgeograafia (MLG6902.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6902.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti loodusgeograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Geography of Estonia
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Reimo Rivis (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda terviklik ülevaade Eesti elus ja eluta looduse tänasest seisundist.
Tundma õppida Eesti tähtsamaid loodusobjekte kaardil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Annab ülevaate Eesti asendist, geoloogilisest arengust ning ehitusest. Eesti
pinnamood (reljeef) ning seda moodustavad pinnavormid. Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid. Siseveestik ning Läänemeri ja selle kujunemine. Eesti mullastiku ja taimkate ning maastike iseärasused.
Iseseisev töö koosneb: kirjanduse läbitöötamine, seminaride ettevalmistamine ja ettekandmine. Aineõpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi Eesti geograafilise asendi aspektidest ning nende iseärasustest;
- teab olulisemaid loodusobjekte ja tunneb need ära Eesti kaardil.
Õppejõud
Kaija Käärt, MSc, lektor
space