Maastikuteaduse alused (MLG6021.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6021.LT
vana ainekood
MLG6021
Õppeaine nimetus eesti k
Maastikuteaduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Landform Studies
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused maastiku mõiste, maastiku üksikkomponentide ja nende omavaheliste seoste arusaamiseks. Soodustada teadmiste teket maastiku- ja maakattekaardist ja selle kvanditatiivsetest näitajatest. Toetada teadmiste teket maastike mitmekesisustest ja väärtusest kooskõlas maastikukaitse ja hooldusega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Annab kompleksse tunnetuse meid ümbritsevaist maastikest, nende olemusest ning maastikuteaduse tekkepõhjustest. Näitab maastike üksikkomponentide omavahelisi seoseid ning selgitab erinevate mõjutegurite osakaalu ning mõju ulatust. Selgitab maastike arengut ajas ning inimmõju nüüdisaegsete maastike kujunemisel. Annab ülevaate maastike mitmekesisusest ja väärtustest ning käsitleb nende säästlikku majandamist ning kaitset.
Iseseisev töö seisneb kirjanduse läbitöötamisest, kontrolltööde ning ettekande tegemisest ja suulisest ettekandmisest. Aineõpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus mõista maastikku kui geokompleksi ja selle üksikkomponentide omavahelisi seoseid. Oskus lugeda ja analüüsida maastikukaarte ja maastikeprofiile. Suutlikkus aru saada maastike mitmekesisusest ja väärtustest kooskõlas maastikukaitse ja hooldusega.
Õppejõud
Kaija Käärt, MSc, lektor
space