Paleogeograafia (MLG6024.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6024.LT
vana ainekood
MLG6024
Õppeaine nimetus eesti k
Paleogeograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Paleogeography
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused arusaamiseks keskkonnateaduste integratiivsusest. Toetada paleogeograafiliste meetodite rakendatavuse oskuse teket loodusprotsesside ajalis-ruumilise mastaapsuse mõistmisel. Soodustada teadmiste teket paleoklimaatilistest teooriast ja võimalustest keskkonna arengutendentside projekteerimisvõimalustest tulevikku.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Annab ülevaate tähtsamatest paleogeograafilistest meetoditest, nende rakendamise printsiipidest: aeg-ruum teooria, aktualism, põhjuslikkus. Litoloogilised, geokeemilised, paleobioloogilised meetodid. Paleoklimatoloogia alused ja meetodid. Mandrijäätumiste teke ja areng Pleistotseenis. Kliima areng Holotseenis. Paleoökoloogia ja paleolimnoloogia rakendustest.
Viiakse läbi mõningate meetodite tutvustus laboratooriumides.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus aru saada loodusprotsesside dünaamikast, võime analüüsida kaasaja globaalprobleeme ja inimtegevuse ajalist-ruumilist mõju nendele. Oskus orienteeruda erialakirjanduses.

Õppejõud
Tiiu Koff, professor
space