Keskkonnahariduse ekskursioon (MLJ6132.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ6132.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnahariduse ekskursioon
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Education Excursion
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Piret Vacht (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on teoreetilise eeltöö, rühmatöö ja ekskursiooni kombinatsioonis tutvustada keskkonnahariduse (sh keskkonnateadlikkuse tõstmise) ja laiemalt säästva arengu haridusega seotud sihtkohti ning arendada üliõpilaste võimet mõista valdkonna interdistsiplinaarsust ja mitmetasandilisust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine koosneb iseseisvast tööst, mille baasil viiakse enne ekskursiooni toimuvas seminaris läbi rühmatöö. Ekskursiooni käigus külastatakse erinevaid keskkonnaharidusega seotud asutusi, keskusi jt sihtkohti.
Üliõpilased tutvuvad viisidega, kuidas panustavad Eestis keskkonna- ja kestliku arengu haridusse erinevad asutused, MTÜd ja spetsialiseerunud keskused, samuti keskendutakse keskkonnaprobleemide ja aktuaalsete sotsiaal-ökoloogiliste nähtuste tutvustamisele ja analüüsile, mis aitab Eesti keskkonda tajuda ja mõista terviklikult. Ekskursiooni järgselt esitavad üliõpilased reflektsiooni.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- hoomab keskkonnahariduse interdistsiplinaarsust ja mitmetasandilisust;
- omab ülevaadet külastatava piirkonna keskkonna- ja kestliku arengu haridusse panustavatest asutustest ning nende tegevustest;
- oskab koostöös teiste üliõpilastega analüüsida ja eri vaatenurkadest mõnda valdkonna seisukohast olulisi nähtusi või olukordi, kaardistada probleeme/huvigruppe.
Õppejõud
Margus Vetsa MBA
space