Biogeograafia (MLB7007.LT)
space
Õppeaine kood
MLB7007.LT
vana ainekood
MLB7007
Õppeaine nimetus eesti k
Biogeograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Biogeography
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tõnu Ploompuu (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Maailma eri osade elustiku erinevused annavad suurema osa elu mitmekesisusest. Selle olemuse mõistmine tähendab evolutsiooniliste-ökoloogiliste ja geograafilis-geoloogiliste teadmiste ühendamist ühtseks maailmapildi osaks.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maa elustiku bioloogiline mitmekesisus ja seda määravad ajaloolis-geograafilised tegurid. Maismaa ja maailmamere biogeograafiline rajoneerimine. Inimmõju elustikule.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab põhjendada erinevate regioonide elustiku erinevusi;
- oskab kirjeldada regioonide elustiku põhijooni.
Õppejõud
lekt Tõnu Ploompuu MSc
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Integreeritud loodusteadused (MLLB/24.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/23.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/24.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/22.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/20.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/19.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/17.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/16.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/16.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/17.LT )
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/16.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/15.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/15.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/15.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/14.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/14.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/14.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/13.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/13.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/13.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/12.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/12.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/12.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/11K.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/11.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/11.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/10K.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/10.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/09K.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/09.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
space