Biogeograafia (MLB7007.LT)
space
Õppeaine kood
MLB7007.LT
vana ainekood
MLB7007
Õppeaine nimetus eesti k
Biogeograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Biogeography
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Maailma eri osade elustiku erinevused annavad suurema osa elu mitmekesisusest. Selle olemuse mõistmine tähendab evolutsiooniliste-ökoloogiliste ja geograafilis-geoloogiliste teadmiste ühendamist ühtseks maailmapildi osaks.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maa elustiku bioloogiline mitmekesisus ja seda määravad ajaloolis-geograafilised tegurid. Maismaa ja maailmamere biogeograafiline rajoneerimine. Inimmõju elustikule.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab põhjendada erinevate regioonide elustiku erinevusi;
- oskab kirjeldada regioonide elustiku põhijooni.

Õppejõud
lekt Tõnu Ploompuu MSc
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/22.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/20.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/19.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/17.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/16.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/17.LT )
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/16.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/16.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/15.LT)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (MLBKM/15.LT)
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (MLGLM/15.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/14.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/14.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/14.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/13.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/13.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/13.LT)
Maastike ökoloogia (MLGM/12.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/12.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/12.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/11K.LT)
Geograafiaõpetaja (MLGOM/11.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/11.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/10.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/10K.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/09.LT)
Bioloogiaõpetaja (MLBOM/09K.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
space