Üldökoloogia (MLB6035.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6035.LT
vana ainekood
MLB6035
Õppeaine nimetus eesti k
Üldökoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
General Ecology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tiina Elvisto (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kohustuslik aine, mille eesmärgiks on kujundada teadmisi organismide vaheliste seoste ning organismide ja keskkonna vastastikmõjude kohta
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ökoloogiateaduse ajalooline taust, ökoloogia põhimõisted ja põhilised seaduspärasused. Abiootiline ja biootiline keskkond. Ökoloogilise amplituudi ja niši mõisted. Populatsioonide struktuur. Migratsioon ning levik ajas ja ruumis. Organismide vastastikused suhted. Kooslused ja suktsessioon. Ökosüsteemid: energiavoog ja aineringe. Produktsiooniökoloogia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida elusa ja eluta looduse vastastikmõjusid;
- teab organismide vastastikuse suhte tüüpe ökosüsteemis ja suudab selgitada organismidevaheliste seoste kujunemist;
- suudab põhjendada ökoloogia kui teaduse olulisust tänapäeva ühiskonnas.
Õppejõud
dots Tiina Elvisto
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Loodusteadused (MLL2B/24.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/24.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/24.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/23.LT)
Loodusteadused (MLL2B/23)
Rootsi filoloogia (GRR3B/23.HT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/24.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/23.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/22.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/21.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/20.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/20.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/19.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/19.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/18.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/16.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Põhikooli loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetaja (MLLOM/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/15.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/14.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/13.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
space