Hüdrobioloogia (MLB6903.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6903.LT
vana ainekood
MLB6903
Õppeaine nimetus eesti k
Hüdrobioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Hydrobiology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaamine seostest, mis valitsevad vesikeskkondade elusa ja eluta osa vahel.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elusorganismid veekeskkonnas. Keha suurus, metabolism, kasv ja produktsioon. Hüdrobiontide kogumid: plankton, bentos, nekton. Planktoni produktiivsuse hüdrodünaamiline alus ja seda kontrollivad tegurid. Alt üles ja ülevalt alla kulgev kontroll. Vertikaalne ja horisontaalne transport. Upvellingud ja nende mõju hüdrobiontidele. Kalda- ja avamerekooslused. Süvavee populatsioonide toiduvarud. Järved ja ookeanid kui funktsionaalsed tervikud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus selgitada organismide kooseksisteerimise põhimõtteid veekeskkondades;
Oskus kirjeldada planktoni produktsiooni ja seda kontrollivate tegurite hüdrodünaamilisi aluseid;
Oskus kirjeldada kalda- ja avamerekoosluste erinevusi;
Oskus kirjeldada süvaveepopulatsioonide toitainevarusid;
Oskus analüüsida järvede ja ookeanide funktsionaalset ühtsust ja iseärasust;
Oskus selgitada veekogude kaitsmise vajadust.
Õppejõud
emeriitprof Henn Kukk
space