Merebioloogia välipraktikum (MLB7106.LT)
space
Õppeaine kood
MLB7106.LT
vana ainekood
MLB7106
Õppeaine nimetus eesti k
Merebioloogia välipraktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Field Work in Marine Biology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada merebioloogiliste objektide kogumiseks, esmaseks töötlemiseks ja määramiseks vajalike oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktikum toimub väljaspool Tallinna, soovitavalt Saaremaa või Hiiumaa mererandades, kus tutvutakse erinevate merebioloogias kasutatavate proovikogumise, fikseerimise ja esmase töötlemise töövõtetega, millele eelneb kohapealne teoreetiline kursus.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus koguda ja määrata mereorganisme kogumise.
Oskus töödelda kogutud mereorganisme nende säilitamiseks.
Õppejõud
prof Henn Kukk, lekt Arno Põllumäe PhD
space