Merebioloogia välipraktikum (MLB7019)
space
Õppeaine kood
MLB7019
vana ainekood
MLB7019
Õppeaine nimetus eesti k
Merebioloogia välipraktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Field Work in Marine Biology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
hindeline arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Peaaine. Praktikumi käigus tutvutakse merebioloogiliste objektide kogumise metoodikatega, aga ka esmase töötluse võtetega ja määramisega.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktikum toimub väljaspool Tallinna, soovitavalt Saaremaa või Hiiumaa mererandades, kus tutvutakse erinevate merebioloogias kasutatavate proovikogumise, fikseerimise ja esmase töötlemise töövõtetega, millele eelneb kohapealne teoreetiline kursus.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised mereorganismide kogumise võtetest.
Teadmised materjalide töötlusest.
Õppejõud
prof Henn Kukk, lekt Arno Põllumäe
space