Evolutsiooniteooria (MLB6014.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6014.LT
vana ainekood
MLB6014
Õppeaine nimetus eesti k
Evolutsiooniteooria
Õppeaine nimetus inglise k
Evolutionary Biology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kaasaegse sünteetilise evolutsiooniteooria mõistmiseks. Kujundada arusaama evolutsioonist kui elusa looduse põhiomadusest, mis kujundab bioloogilist mitmekesisust
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus evolutsiooniidee kujunemisest ja arendamisest, bioevolutsiooni põhietappidest ja -ilmingutest ning kaasaegse evolutsiooniteooria põhiprobleemidest: evolutsiooni materjal ja tegurid, kohastumine ja kohanemine, liigiteke, makroevolutsioonilised muutused. Elu areng Maal. Inimese evolutsioon.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida elusa looduse protsesse ja nende ühtsust ning erinevusi ajaloolises kontekstis;
- oskab selgitada kaasaegse sünteetilise evolutsiooniteooria põhiprintsiipe ja evolutsiooniprotsessi bioloogilisi mehhanisme;
- oskab selgitada liigitekke ja organismide vaheliste suhete evolutsioonilist olemust.
Õppejõud
lektor Andres Veske
space