Maailma majandusgeograafia (MLG6019.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6019.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Maailma majandusgeograafia
Õppeaine nimetus inglise k
World Economic Geography
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade maailma majandusgeograafia peamistest teoreetilistest lähenemistest, põhimõistetest ja aine arengust. Kujundada üliõpilastes kirjaliku ja suulise eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste kodutööde ettevalmistamise ja ettekandmise teel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade põhimõistetest ja erinevatest teoreetilistest lähenemistest maailma majandus- ja poliitilisele geograafiale. Poliitiline geograafia Ratzelist tänapäevani, geopoliitika, maailma majandusgeograafia teoreetilised lähtekohad ja suundumused, demograafilised ja rahvastikugeograafilised trendid, ressursside ja majandusliku aktiivsuse ruumiline jaotus
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on parandanud kirjalikku ja suulist eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste referaatide ettevalmistamise ja ettekandmise teel;
- oskab analüüsida maailma majandus- ja poliitilise geograafia teoreetilisi lähtekohti;
- oskab määratleda ja üldistada maailma majanduslikke ja poliitilisi trende protsesside geograafilises kontekstis.
Õppejõud
Maj. kand. Kalev Kukk
space