Loomafüsioloogia (MLB6051.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6051.LT
vana ainekood
MLB6051
Õppeaine nimetus eesti k
Loomafüsioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Animal Physiology
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused üldarusaamade kujunemiseks loomades toimuvatest füsioloogilistest protsessidest ja nende mitmekesisusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletavad teemad: närvisüsteem ja meeleelundid, info edasikandumine, loomade liikumine ja selle varieeruvus, gaasivahetus, energeetika, toitumine, termoregulatsioon, vee- ja soolaainevahetus, endokriinsüsteem, immuunsüsteem.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb loomade füsioloogia põhiprotsesse ja oskab neid kirjeldada;
- oskab tuua näiteid loomade kohastumustest keskkonnatingimustega füsioloogilisel tasemel ja neid omavahel võrrelda;
- orienteerub loomade füsioloogiliste protsesside varieeruvuses;
- oskab leida ja kasutada teemakohast teaduslikku kirjandust ning anda edasi sealt saadud info.
Õppejõud
lekt Arno Põllumäe PhD
space