Loomafüsioloogia (MLB6051.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6051.LT
vana ainekood
MLB6051
Õppeaine nimetus eesti k
Loomafüsioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Animal Physiology
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Arno Põllumäe (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused üldarusaamade kujunemiseks loomades toimuvatest füsioloogilistest protsessidest ja nende mitmekesisusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletavad teemad: närvisüsteem ja meeleelundid, info edasikandumine, loomade liikumine ja selle varieeruvus, gaasivahetus, energeetika, toitumine, termoregulatsioon, vee- ja soolaainevahetus, endokriinsüsteem, immuunsüsteem.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb loomade füsioloogia põhiprotsesse ja oskab neid kirjeldada;
- oskab tuua näiteid loomade kohastumustest keskkonnatingimustega füsioloogilisel tasemel ja neid omavahel võrrelda;
- orienteerub loomade füsioloogiliste protsesside varieeruvuses;
- oskab leida ja kasutada teemakohast teaduslikku kirjandust ning anda edasi sealt saadud info.
Õppejõud
lekt Arno Põllumäe PhD
space