Slaavi keeled ja kultuurid
Õppekava kood
SKSLM.HT
Õppekava kuraator
Natalia Tšuikina
HTMi õppekava kood
1684
Õppekavaversiooni kood
SKSLM/19.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Slaavi keeled ja kultuurid
Õppekava nimetus i.k.
Slavonic Languages and Cultures
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon, mittefiloloogilise Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (slaavi keeled ja kultuurid)
Õppekava eesmärgid
- Luua üliõpilastele võimalused omandada teoreetilised süvateadmised slaavi filoloogia ja kulturoloogia alal ning esmane praktiline töökogemus üliõpilase poolt valitud kirjastuses, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud erialal praktilist tegevust toetavad humanitaar- ja sotsiaalteaduslikud teadmised ja oskused, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0