Hariduse juhtimine
space
Õppekava kood
KAHJM.HR
Õppekava juht
Eve Eisenschmidt
HTMi õppekava kood
1707
versiooni kood
KAHJM/24.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Hariduse juhtimine
Õppekava nimetus i.k.
Educational Leadership
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
ärindus ja haldus
Õppekavarühm
Juhtimine ja haldus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (hariduse juhtimine)
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused:
- haridus- ja koolitusasutuste juhtimise teoreetiliste käsituste, seisukohtade ja protsesside mõistmiseks ja kontseptualiseerimiseks;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- orienteerub haridusvaldkonnas ja kasvatustegelikkuses, eristab ja mõistab haridusvaldkonna arengusuundumusi rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil (kontekstis) Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space