Noorsootöö korraldus
Õppekava kood
TPNM.HR
Õppekava kuraator
Ilona-Evelyn Rannala
HTMi õppekava kood
136597
Õppekavaversiooni kood
TPNM/18.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Noorsootöö korraldus
Õppekava nimetus i.k.
Youth Work Management
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Lastehoid ja teenused noortele
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Üldeesmärk on luua võimalused Euroopa Liidu ja Eesti noortepoliitika konteksti arvestavate noorsootöö arendajate, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemset ülevaadet Euroopa Liidu ja Eesti noortepoliitika ning mitteformaalse hariduse ja noorsootöö kujunemisest, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0