Matemaatikaõpetaja
space
Õppekava kood
MLMOM.DT
Õppekava kuraator
Jüri Kurvits
HTMi õppekava kood
1632
versiooni kood
MLMOM/24.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Matemaatikaõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Mathematics
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Nominaalaja lisasemestreid
2
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Anda terviklik akadeemiline haridus kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas matemaatika erialal, pädevus töötada matemaatikaõpetajana põhikoolis ja/või gümnaasiumis; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kasvatusteaduslikke, aine- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
32.0
Õpetajakoolitus
33.0
Ainedidaktika
22.0
Praktika
18.0
Vabaained
0.0
Lõpueksam
15.0
Lõputöö
15.0
Kokku
135.0
space
space
space
space