Politoloogia
Õppekava kood
RIPOM.YK
Õppekava kuraator
Mari-Liis Jakobson
HTMi õppekava kood
1692
Õppekavaversiooni kood
RIPOM/17.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Politoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Political Science
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Vastuvõtu valdkond
sotsiaalteadused ja õigus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon sotsiaalteadustes; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (politoloogia)
Õppekava eesmärgid
Anda süvendatud teadmisi poliitika toimimisest nii Eesti kui ka rahvusvahelises perspektiivis; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab politoloogia eri valdkondade baaskontseptsioone ja harusid ning mõistab vastavaid teoreetilisi arutlusi Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0