Infoteadus
space
Õppekava kood
INITM.DT
Õppekava kuraator
Aira Lepik
HTMi õppekava kood
1729
Õppekavaversiooni kood
INITM/19.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Infoteadus
Õppekava nimetus i.k.
Information Science
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
ajakirjandus ja infolevi
Õppekavarühm
Raamatukogundus, teave, arhiivindus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (infoteadus)
Õppekava eesmärgid
Anda terviklik akadeemiline haridus infoteaduses, kujundada pädevused töötamiseks erinevates info- ja mäluasutustes (raamatukogud, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemseid teadmisi infoteaduste valdkonna teooriatest ja metodoloogiast Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space