Filosoofia
Õppekava kood
HIFIB.HT
Õppekava kuraator
Margus Vihalem
HTMi õppekava kood
80108
Õppekavaversiooni kood
HIFIB/19.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Filosoofia
Õppekava nimetus i.k.
Philosophy
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Filosoofia ja eetika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Õppekava üldeesmärgid:
Luua võimalused filosoofilise hariduse omandamiseks;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmiseid filosoofia ajaloost, -põhiprobleemidest ning kultuuriteooriast- ja ajaloost Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
96.0
Vabaained
60.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
  • +
       PEAERIALA: Filosoofia
  • +
       KÕRVALERIALA MOODUL: Filosoofia