Filosoofia tüvitekstiseminar keskajast (HIF6332.HT)
Õppeaine kood
HIF6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filosoofia tüvitekstiseminar keskajast
Õppeaine nimetus inglise k
Key Texts of Medieval Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel õppida lähedalt tundma keskaja filosoofia tüvitekste.
Luua eeldused keskaja filosoofia tüvitekstide iseseisvaks lugemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loetakse valitud tekste keskaja filosoofiast (tavaliselt skolastikast) ning süvenetakse nende sisusse sekundaarkirjanduse abil.
Iseseisev töö
Algtekstide ja sekundaarkirjanduse lugemine ning ettekande tegemine. Essee kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursusel osalenud üliõpilased
- on võimelised iseseisvalt lugema, mõistma ja analüüsima keskaja filosoofilisi tekste;
- tunnevad põhjalikumalt mõningaid keskaja filosoofia tüvitekste ning on suutelised analüüsima nende ülesehitust ja nendes esitatud olulisemaid ideid, argumente ja küsimusi;
- on suutelised nägema antud loetud tekstide olulisust laiemas perspektiivis filosoofia ja kultuuri ajaloos.
Hindamismeetodid
Ettekanne, essee ja vestlus
Õppejõud
Lektor Andres Luure
Kohustuslik kirjandus
Kohustusliku kirjanduse moodustavad loetavad tekstid ning sekundaarkirjandus, mille määrab õppejõud.