Filosoofia tüvitekstiseminar keskajast (HIF6332.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filosoofia tüvitekstiseminar keskajast
Õppeaine nimetus inglise k
Key Texts of Medieval Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
Tõnu Viik (õpetamise keel: eesti keel)
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel õppida lähedalt tundma keskaja filosoofia tüvitekste.
Luua eeldused keskaja filosoofia tüvitekstide iseseisvaks lugemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loetakse valitud tekste keskaja filosoofiast (tavaliselt skolastikast) ning süvenetakse nende sisusse sekundaarkirjanduse abil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
- on võimeline iseseisvalt lugema, mõistma ja analüüsima keskaja filosoofilisi tekste;
- tunneb põhjalikumalt mõningaid keskaja filosoofia tüvitekste ning on suutelised analüüsima nende ülesehitust ja nendes esitatud olulisemaid ideid, argumente ja küsimusi;
- on suuteline nägema antud loetud tekstide olulisust laiemas perspektiivis filosoofia ja kultuuri ajaloos.
Õppejõud
professor Tõnu Viik
space