Metafüüsika (HIF6322.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Metafüüsika
Õppeaine nimetus inglise k
Metaphysics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
-Anda ülevaade läänemaise metafüüsika ajaloost, põhilistest suundumustest ja mõtlejatest.
-Anda ülevaade põhilistest metafüüsika kriitikutest tutvustada läänemaise metafüüsika baastekste seostada metafüüsika ja selle kriitika teiste filosoofia valdkondadega, samuti luua seoseid teiste inimtegevuse valdkondadega. 
-Arendada kriitilist mõtlemist ning ärgitada nägema metafüüsika rolli tänapäeva maailmas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate põhilistest suundumustest läänemaise metafüüsika ajaloos alates Vana-Kreekast kuni kaasaegsete anti-metafüüsiliste suundumusteni, mida võib kokku võtta kui metafüüsika kriitikat. 

Kursus kombineerib auditoorset ja iseseisvat tööd. Auditoorne töö koosneb loengutest ja seminaridest, kus analüüsitakse koos kodus iseseisvalt loetud metafüüsika tekste. Iseseisev töö koosneb teatud hulga metafüüsika baastekstide lugemises ja nende kohta märkmete esitamises või küsimustele vastamises. Kodutööd tuleb üles laadida moodle'i e-õppe keskkonnas. Kodutööd on kursusel osalemise eelduseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
- suudab orienteeruda metafüüsika ajaloos, olulisemates mõistetes, probleemides, tekstides ja mõtlejates;
- on võimeline kriitiliselt analüüsima põhilisi metafüüsika mõisteid ning nägema seoseid eri lähenemisviiside vahel;
- on võimeline seostama metafüüsika mõisteid ja probleeme laiemas kontekstis.
Õppejõud
Lektor Oliver Laas
space