Metafüüsika (HIF6322.HT)
Õppeaine kood
HIF6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Metafüüsika
Õppeaine nimetus inglise k
Metaphysics
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Margus Vihalem (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
-Anda ülevaade läänemaise metafüüsika ajaloost, põhilistest suundumustest ja mõtlejatest.
-Anda ülevaade põhilistest metafüüsika kriitikutest tutvustada läänemaise metafüüsika baastekste seostada metafüüsika ja selle kriitika teiste filosoofia valdkondadega, samuti luua seoseid teiste inimtegevuse valdkondadega. 
-Arendada kriitilist mõtlemist ning ärgitada nägema metafüüsika rolli tänapäeva maailmas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate põhilistest suundumustest läänemaise metafüüsika ajaloos alates Vana-Kreekast kuni kaasaegsete anti-metafüüsiliste suundumusteni, mida võib kokku võtta kui metafüüsika kriitikat. 

Kursus kombineerib auditoorset ja iseseisvat tööd. Auditoorne töö koosneb loengutest ja seminaridest, kus analüüsitakse koos kodus iseseisvalt loetud metafüüsika tekste. Iseseisev töö koosneb teatud hulga metafüüsika baastekstide lugemises ja nende kohta märkmete esitamises või küsimustele vastamises. Kodutööd tuleb üles laadida moodle'i e-õppe keskkonnas. Kodutööd on kursusel osalemise eelduseks.
Iseseisev töö
Iganädalased kodutööd moodle'i e-õppe keskkonnas. 
Kursusel osalemise eelduseks on kodutööde tegemine ja nende üleslaadimine moodle'i keskkonda.
Õppeaine õpiväljundid
Kursusel osalenu suudab orienteeruda metafüüsika ajaloos, olulisemates mõistetes, probleemides, tekstides ja mõtlejates, on võimeline kriitiliselt analüüsima põhilisi metafüüsika mõisteid ning nägema seoseid erinevate lähenemisviiside vahel, on võimeline seostama metafüüsika mõisteid ja probleeme laiemas kontekstis.
Hindamismeetodid
Eksam on kirjaliku testi vormis. Eksamile pääsemise eelduseks on kodutööde tegemine ja osalemine auditoorses töös.
Õppejõud
Lektor Margus Vihalem
Kohustuslik kirjandus
Lugeda tuleb valikut järgneva kirjanduse hulgast: 
Herakleitos ja Parmenides: Fragmendid 
Platon: Politeia, Phaidon 
Aristoteles: Metafüüsika 
René Descartes: Metafüüsilised meditatsioonid 
George Berkeley: Inimteadmise printsiibid
David Hume: Uurimus inimmõistusest 
Immanuel Kant: Prolegomena igale tulevasele metafüüsikale 
Friedrich Nietzsche: Ecce Homo/Tõest ja valest moraalivälises mõttes 
Henri Bergson: Sissejuhatus metafüüsikasse 
Martin Heidegger: Sissejuhatus metafüüsikasse/Mis on metafüüsika? 
Gilles Deleuze/Félix Guattari: Mis on filosoofia? 
Nelson Goodman: Kuidas tehakse maailmu.

Contains texts from the following list (approximately 150-250 pages)
Heraclitus and Parmenides: Fragments
Platon: Phaido
Aristoteles: Metaphysics
Anselm of Canterbury: Proslogion
René Descartes: Metaphysical Meditations
David Hume: An Enquiry concerning Human Understanding
George Berkeley. Principles of Human Knowledge
Immanuel Kant: Prolegom
Asenduskirjandus
D.W.Hamlyn: Metaphysics