Filosoofia tüvitekstiseminar uusajast (HIF6333.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6333.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filosoofia tüvitekstiseminar uusajast
Õppeaine nimetus inglise k
Key Texts of Modern Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Immanuel Kanti väitel oli just David Hume see, kes äratas ta dogmaatilisest unest. Millised on David Hume'i mõtlemise põhijooned ja milles seisneb tema anti-dogmaatilisus? 

Tüvitekstiseminaris loeme valikut Hume'i põhiteostest, keskendudes põhiliselt hilisemale raamatule „An Enquiry Concerning Human Understanding“ (1748/77), kuid loeme sinna juurde ka tekste tema varasemast põhiteoseks peetavast „A Treatise of Human Nature“ (1739-40) ning hilisemast lühemast tekstist „An Enquiry Concerning the Principles of Morals“ (1751/77) 

Igaks seminariks tuleb lugeda u. 10-20 lehekülge teksti, seminari eesmärgiks on saada põhjalikum ülevaade Hume'i mõtlemise põhiseisukohtadest ja seeläbi tutvuda ühe uusaegse empiristliku filosoofia olulisema mõltejaga, samuti üldisemalt harjutada võõrkeelse filosoofilise teksti lugemist ja analüüsimist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminar loob eeldused lähemaks tutvumiseks Hume'i filosoofiaga läbi tema põhiteoste.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
- tunneb sügavamalt üht või mitut tänapäeva filosoofia võtmeteksti ning suudab analüüsida teksti ülesehitust ning peamisi ideid ja argumente;
- tunneb sügavamalt üht või mitut tänapäeva filosoofia võtmeteksti ning suudab analüüsida teksti ülesehitust ning peamisi ideid ja argumente;
- oskab ajastu kontekstis rakendada filosoofilisi ideid ja argumente.
Õppejõud
Teadur Tommaso Giordani
space