Epistemoloogia (HIF6321.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6321.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Epistemoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Epistemology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
Leo Luks (õpetamise keel: eesti keel)
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused orienteerumiseks epistemoloogia põhiprobleemides ja kõige olulisemates filosoofilise epistemoloogia koolkondades.
Luua eeldused võimekuse kujunemiseks eristada ühte epistemoloogilist strateegiat teisest; võime märgata nende nõrkusi ja tugevusi.
Luua eeldused oskuste kujunemiseks epistemoloogia-alaste filosoofiliste tekstide mõistmiseks ja analüüsimiseks.
Luua eeldused sügavam arusaamise kujunemisest ühest epistemoloogilisest strateegiast tudengi valikul.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb epistemoloogia põhiprobleeme, keskendudes sellistele küsimustele nagu mis on teadmine? kuidas teadmised tekivad? kas ja kuidas erineb teadmine arvamusest või uskumusest? millele teadmised põhinevad? jne. Ülevaade kõige olulisematest epistemoloogilistest koolkondadest filosoofias: ratsionalism, empirism, essentsialism, nominalism, pragmatism, fenomenoloogia jne. Filosoofiliste tekstide analüüsimine epistemoloogia teemal. Süvenemine ühte epistemoloogia koolkonda tudengi valikul.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
- orienteerub epistemoloogia põhiprobleemides ja kõige olulisemates filosoofilise epistemoloogia koolkondades;
- on võimeline ühte epistemoloogilist strateegiat teisest eraldama; märkama nende nõrkusi ja tugevusi;
- oskab analüüsida epistemoloogia-alaseid filosoofilisi tekste;
- on kujunenud sügavam arusaamine ühest epistemoloogilisest strateegiast tudengi valikul.
Õppejõud
Leo Luks
space