Filosoofia tüvitekstiseminar tänapäevast (HIF6334.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6334.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filosoofia tüvitekstiseminar tänapäevast
Õppeaine nimetus inglise k
Key Texts in Contemporary Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
Rein Raud (õpetamise keel: eesti keel)
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel õppida lähedalt tundma tänapäeva filosoofilisi tüvitekste.
Luua eeldused tänapäeva filosoofia tüvitekstide iseseisvaks lugemiseks ja ühiseks aruteluks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus loetakse ja analüüsitakse ühte või mitut nüüdisaja filosoofia tüviteksti.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
- tunneb põhjalikumalt ühte või mitut tänapäeva filosoofia tüviteksti ning on suuteline analüüsima teksti ülesehitust ja selles esitatud olulisemaid ideid, argumente ja küsimusi;
- on suuteline nägema loetud tüviteksti(d) olulisust laiemas perspektiivis filosoofia ja kultuuri ajaloos;
- suudab loetud tüvitekstis esitatud ideid, argumente ja küsimusi laiendada oma ajastule ja kultuuriruumile.
Õppejõud
Professor Rein Raud
space