Eetika ja poliitikafilosoofia (HIF6323.HT)
Õppeaine kood
HIF6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eetika ja poliitikafilosoofia
Õppeaine nimetus inglise k
Ethics and political philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Liisi Keedus (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda sissejuhatav ülevaade olulisematest eetika- ja poliitilise filosoofia teooriatest, mõtlejatest ja mõistetest ning
luua eeldused nende iseseisvaks kasutamiseks tänase ühiskonnaelu erinevate probleemküsimuste analüüsiks.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus käsitletakse olulisemaid läänemaiseid eetikateooriaid ja poliitikafilosoofiaid ning loetakse selle traditsiooni võtmeautorite, nt Thukydidese, Machiavelli, Rousseau, Marxi, Arendti ja Williamsi tekste. Nende tekstide põhjal analüüsime aktuaalseid poliitikafilosoofia ja ühiskondliku elu probleeme: mis on võim? Mis on vabadus ja kas seda on võimalik saavutada? Milleks meile riik? Milleks meile poliitika? Mis on õiglus? Mis on kurjus ja miks me selles osaleme? Lisaks loeme ja arutame teemaga haakuvaid tänapäevaseid sotsiaalia ajakirjanduslikke lühitekste.
Iseseisev töö
Olulisemate lühemate eetika ja poliitikafilosoofia tekstide läbitöötamine ja kodutööde kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursusel osalenud üliõpilane
- orienteerub põhilistes eetika ja poliitikafilosoofia teooriates ja mõistetes;
- on võimeline iseseisvalt lugema, mõistma ja analüüsima eetika ja poliitilise filosoofia tekste;
- suudab iseseisvalt analüüsida üldisemaid eetika ja poliitikafilosoofia probleeme
Hindamismeetodid
Eksam
Õppejõud
Vanemteadur Liisi Keedus
Kohustuslik kirjandus
1. Thukydides – “Melose dialoog”
2. N. Machiavelli – “Valitseja”, valitud lõike
3. T. Hobbes – “Leviathan”, valitud lõike
4. J. J. Rousseau – “Ühiskondlikust lepingust”, valitud lõike
5. J. S. Mill – “Vabadusest”, valitud lõike
6. I. Kant – “Igavene rahu”, valitud lõike
7. K. Marx ja F. Engels – “Kommunisliku partei manifesto”
8. I. Berlin – “Kaks vabaduse mõistet”
9. H. Jonas – “Technology and Responsibility”
10. J. Rawls – “Õiglus kui ausameelsus. Taasesitlus”, valitud lõike
11. H. Arendt – “Eichmann in Jerusalem”, valitud lõike
12. B. Williams: “Moraal: sissejuhatus eetikasse”, valitud lõike
13. M. Foucault – “Teadmine ja võim”, valitud lõike