Eetika ja poliitikafilosoofia (HIF6323.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eetika ja poliitikafilosoofia
Õppeaine nimetus inglise k
Ethics and Political Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
Liisi Keedus (õpetamise keel: eesti keel)
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda sissejuhatav ülevaade olulisematest eetika- ja poliitilise filosoofia teooriatest, mõtlejatest ja mõistetest ning luua eeldused nende iseseisvaks kasutamiseks tänase ühiskonnaelu erinevate probleemküsimuste analüüsiks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus käsitletakse olulisemaid läänemaiseid eetikateooriaid ja poliitikafilosoofiaid ning loetakse selle traditsiooni võtmeautorite, nt Thukydidese, Machiavelli, Rousseau, Marxi, Arendti ja Williamsi tekste. Nende tekstide põhjal analüüsime aktuaalseid poliitikafilosoofia ja ühiskondliku elu probleeme: mis on võim? Mis on vabadus ja kas seda on võimalik saavutada? Milleks meile riik? Milleks meile poliitika? Mis on õiglus? Mis on kurjus ja miks me selles osaleme? Lisaks loeme ja arutame teemaga haakuvaid tänapäevaseid sotsiaalia ajakirjanduslikke lühitekste.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
- orienteerub põhilistes eetika ja poliitikafilosoofia teooriates ja mõistetes;
- on võimeline iseseisvalt lugema, mõistma ja analüüsima eetika ja poliitilise filosoofia tekste;
- suudab iseseisvalt analüüsida üldisemaid eetika ja poliitikafilosoofia probleeme.
Õppejõud
Professor Liisi Keedus
space