Filosoofia tüvitekstiseminar antiikajast (HIF6331.HT)
Õppeaine kood
HIF6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filosoofia tüvitekstiseminar antiikajast
Õppeaine nimetus inglise k
Key Texts of Ancient Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Andres Luure (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel õppida lähedalt tundma antiikfilosoofia tekste.
Luua eeldused antiikfilosoofia tekstide iseseisvaks lugemiseks ja ühiseks aruteluks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loetakse valitud tekste antiikfilosoofiast (tavaliselt Platonilt või Aristoteleselt) ning süvenetakse nende sisusse sekundaarkirjanduse abil.
Iseseisev töö
Antiikfilosoofiliste tekstide ja sekundaarkirjanduse lugemine ning ettekande tegemine. Essee kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursusel osalenud üliõpilased
- on võimelised iseseisvalt lugema, mõistma ja analüüsima antiikfilosoofia tekste;
- tunnevad põhjalikumalt mõningaid antiikfilosoofia tüvitekste ning on suutelised analüüsima nende ülesehitust ja nendes esitatud olulisemaid ideid, argumente ja küsimusi;
- on suutelised nägema antud loetud teksti olulisust laiemas perspektiivis filosoofia ja kultuuri ajaloos.
Hindamismeetodid
Ettekanne, essee ja vestlus
Õppejõud
Lektor Andres Luure
Kohustuslik kirjandus
Kohustusliku kirjanduse moodustavad loetavad tekstid ning sekundaarkirjandus, mille määrab õppejõud.