Filosoofia tüvitekstiseminar antiikajast (HIF6331.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Filosoofia tüvitekstiseminar antiikajast
Õppeaine nimetus inglise k
Key Texts of Ancient Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastel õppida lähedalt tundma antiikfilosoofia tekste.
Luua eeldused antiikfilosoofia tekstide iseseisvaks lugemiseks ja ühiseks aruteluks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loetakse valitud tekste antiikfilosoofiast (tavaliselt Platonilt või Aristoteleselt) ning süvenetakse nende sisusse sekundaarkirjanduse abil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
- on võimeline iseseisvalt lugema, mõistma ja analüüsima antiikfilosoofia tekste;
- tunneb põhjalikumalt mõningaid antiikfilosoofia tüvitekste ning on suuteline analüüsima nende ülesehitust ja nendes esitatud olulisemaid ideid, argumente ja küsimusi;
- on suuteline nägema loetud teksti olulisust laiemas perspektiivis filosoofia ja kultuuri ajaloos.
Õppejõud
professor Tõnu Viik
space