Digitaalsed õpimängud
space
Õppekava kood
DTLGM.DT
Õppekava kuraator
Mikhail Fiadotau
HTMi õppekava kood
137657
Õppekavaversiooni kood
DTLGM/19.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Digitaalsed õpimängud
Õppekava nimetus i.k.
Digital Learning Games
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Arvutikasutus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või neile vastav välisriigi kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister
Õppekava eesmärgid
Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada haridusspetsialiste, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kultuuridevahelise diskursuse ja kommunikatsiooni teoreetilisi mudeleid ja põhialuseid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
76.0
Praktika
6.0
Vabaained
8.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space