Avatud ühiskonna tehnoloogiad
space
Õppekava kood
DTOSM.DT
Õppekava kuraator
Merja Lina M. Bauters
HTMi õppekava kood
163197
versiooni kood
DTOSM/23.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Avatud ühiskonna tehnoloogiad
Õppekava nimetus i.k.
Open Society Technologies
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister (avatud ühiskonna tehnoloogiad)
Õppekava eesmärgid
Õppija omandab teadmised ja oskused suurandmetel ja andmeanalüütikal Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- mõistab IKT ja innovatsiooni rolli organisatsioonide konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tagamises Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space