Koreograafia
space
Õppekava kood
KUKOM.FK
Õppekava kuraator
Oksana Tralla
HTMi õppekava kood
1670
versiooni kood
KUKOM/24.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Koreograafia
Õppekava nimetus i.k.
Choreography
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
muusika ja teatrikunst
Õppekavarühm
Muusika ja esituskunstid
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureuse kraad või rakenduskõrghariduse diplom koreograafias või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
kunstide magister (koreograafia)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalus teaduspõhiseks lähenemiseks tantsu praktilisele uurimisele ja loomingulisele tegevusele; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- suudab rakendada omandatud teadmisi ja oskusi tantsualases tegevuses Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space