Aasia uuringud
Õppekava kood
HILAB.HT
Õppekava kuraator
Karin Dean
HTMi õppekava kood
80103
Õppekavaversiooni kood
HILAB/19.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Aasia uuringud
Õppekava nimetus i.k.
Asian Studies
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Võimaldada üliõpilastel kujundada laialdased teadmised Lähis-Ida ja Aasia kultuuridest ning luua võimalused spetsialiseerumiseks valitud peaeriala raames; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud nõutud taseme vähemalt ühes Aasia keeles vastavalt valitud peaerialale Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
102.0
Vabaained
54.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0