Rakendusinformaatika
space
Õppekava kood
HKIFR.HK
Õppekava kuraator
Martti Raavel
HTMi õppekava kood
3361
versiooni kood
HKIFR/20.HK
Instituut / kolledž
HK - Haapsalu kolledž
Õppekava nimetus e.k.
Rakendusinformaatika
Õppekava nimetus i.k.
Applied Computer Science
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
rakenduskõrgharidusõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
rakenduskõrgharidusõppe diplom, tehnikateaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused informaatika olulisemate rakendusvaldkondade ning arengusuundade tundmaõppimiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi infotehnoloogia rakendamise ja integreerimise kohta erinevates valdkondades Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
110.0
Praktika
30.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space