Sotsiaalne ettevõtlus
space
Õppekava kood
STSEM.YK
Õppekava kuraator
Katri-Liis Lepik
HTMi õppekava kood
194202
versiooni kood
STSEM/21.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsiaalne ettevõtlus
Õppekava nimetus i.k.
Social Entrepreneurship
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Heaolu, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusdiplom või neile vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (sotsiaalne ettevõtlus)
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärk on valmistada ette uue põlvkonna sotsiaalsed ettevõtted ja sotsiaalse ettevõtluse valdkonna uurijaid, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- suudab kontseptsiooni koostamisest elluviimiseni välja arendada uusi sotsiaalseid ettevõtteid ja ettevõtlustegevusi, pannes suurt rõhku sotsiaalsele mõjule Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space