Poliitika ja valitsemine
space
Õppekava kood
RIPGB.YK
Õppekava kuraator
Triin Lauri
HTMi õppekava kood
144339
versiooni kood
RIPGB/22.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Poliitika ja valitsemine
Õppekava nimetus i.k.
Politics and Governance
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Kujundada põhipädevused poliitika- ja ühiskonnakorraldusega seonduvate probleemide märkamiseks, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab ülevaadet kaasaja poliitika ja valitsemise valdkonnast ja akadeemilistest põhiväitlustest ning oskab seda seostada praktiliste arengutega Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma bakalaureusetöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
128.0
Praktika
6.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space