Haridustehnoloogia
space
Õppekava kood
IFHTM.DT
Õppekava juht
Linda Helene Sillat
HTMi õppekava kood
100279
versiooni kood
IFHTM/16.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Haridustehnoloogia
Õppekava nimetus i.k.
Educational Technology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Arvutikasutus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister (haridustehnoloogia)
Õppekava eesmärgid
Toetada haridustehnoloogiliste teadmiste ja pädevustega spetsialistide kujunemist, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb haridustehnoloogia aluseks olevaid kasvatusteaduslikke käsitusi ja nende arengusuundi, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space