Kultuuriteooria ja filosoofia
Õppekava kood
HIKTM.HT
Õppekava kuraator
Marek Tamm
HTMi õppekava kood
80113
Õppekavaversiooni kood
HIKTM/20.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kultuuriteooria ja filosoofia
Õppekava nimetus i.k.
Cultural Theory and Philosophy
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Humanitaaria, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse magister (kultuuriteooria)
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused süvendatud teadmiste kujunemiseks kultuuriteooriadistsipliinis ja oskusteks neid teadmisi rakendada konkreetsete probleemide analüüsimisel; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süvendatud teadmisi tänapäeva kultuuriteoreetiliste distsipliinide olulisematest suundadest, mõistetest, meetoditest ja nende rakendusvõimalustest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
84.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0